የሚኒስትሩ መልዕክት

የሚኒስትሩ መልዕክት

አገራችን ኢትዮጵያ አሁን የተያያዘችው የልማት፣ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ሥርዓት ግንባታ ሂደት ሳይንጠባጠብ ወደ ተፈለገው ግብ ሊደርስ እንዲችል የዜጎች ተሣትፎና ተጠቃሚነት በማንኛውም የፖለቲካ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ መልካም...